::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.1
1. ประเภทสอบคัดเลือก
2. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร
3. ประเภทพื้นที่ใกล้โรงเรียน
4. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
5. ประเภทโควต้าเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประเภทดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
7. ประเภทกีฬา
8. ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program

**ระดับชั้น ม.1 ทุกประเภท สอบข้อเขียนวันที่ 4 มี.ค. 2560
***ประเภทบุตรข้าราชบริพาร สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560
***ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬา สอบปฏิบัติวันที่ 3 มี.ค. 2560
*** ประเภท English Program สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560 และวันที่ 5 มี.ค. 2560
     รายชื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์ EP วันที่ 3 มีนาคม 2560 มี 3 กลุ่ม
     รอบเช้า 09.00 - 12.00  น. และรอบบ่าย 13.00 -16.00 น.
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 มี.ค. 2560 
รายชื่อกลุ่มที่ 1    รายชื่อกลุ่มที่ 2   รายชื่อกลุ่มที่ 3
     สอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มี.ค. 2560  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
                         
                         **************************************

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.4
1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. แผนการเรียนห้องเรียน พสวท
4. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ   
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

กำหนดการเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

imgประกาศโรงเรียน
หนังสือแนบท้ายประกาศ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2559 
วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


**ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร ณ อุทยานการศึกษา**
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ในวันเวลาราชการเท่านั้น

เตรียมหลักฐานการสมัครเรียนให้ครบนะคะ
<<เอกสารให้ดาวน์โหลด>>

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แบบประเมินความพึงพอใจการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัลสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
ปีการศึกษา 2559 ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย
img
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้ารับโล่จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.

ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ ปี พุทธมณฑล

img
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ ปี พุทธมณฑล"
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยมหิดล

 

เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

img
กิจกรรมเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบบประเมินงานเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ **NEW**

กิจกรรมทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ

img
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
วันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม **NEW**

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th