::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

นักเรียนห้องเรียน SMTE ได้รับรางวัลชนะเลิศ "กิจกรรมการแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบบ้านอัจฉริยะ​ (Smart Home)"

        วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นักเรียนห้องเรียน SMTE โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วม "กิจกรรมการแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบบ้านอัจฉริยะ ​(Smart Home)" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับ​ ๑๐ โรงเรียน​ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ​โดยผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา กิจกรรมดี ๆ จัดโดย งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) โรงเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
       (๑) รางวัลชนะเลิศ​ ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
       (๒)​ รางวัลดีเด่นอันดับ​1 ได้แก่​โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดพระงาม (สามัคคี พิทยา)
       (๓) ​รางวัลดีเด่นอันดับ​2 ได้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา

กตเวทิตาอำลาเกษียณวาร

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ พุทธมณฑล

                                    วันเสาร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น.
         ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๓๕๐ คน ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสดับพระธรรมเทศนาเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มัทรี ๙๐ พระคาถา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
วาระการประชุม  
รอบเช้า (ม.๑, ๔, ๖) 
    รอบบ่าย (ม.๒, ๓, ๕)

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


กำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

และพิธีเทิดพระคุณแม่ ในวันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
กำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอุทยาน ร.๒


วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษาที่ วัดขนอน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อชมหนังใหญ่ และอุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงสนับสนุนทั้งสองแห่งไว้ตลอดมา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)


วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) ก่อนจะย้ายสวนสัตว์ดังกล่าวไปที่อำเภอธัญญบุรี (คลอง ๖) จังหวัดปทุมธานี ในราวประมาณเดือน กันยายน - ตุลาคม

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๕ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

                      
                    วันที่ ๔-๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) จัดกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ ๕  ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่าน  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการ นายธนกฤต  ธรรมวณิชย์, นายศุภรัตน์ แดนโคกสูง หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย คณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ  กิจกรรมฐานความรู้ภาษาไทย  ศิลปะ  คณิตศาสตร์  สุขศึกษาและต่อต้านยาเสพติด และได้มอบสิ่งของและเงินบริจาคให้แก่ทางโรงเรียน  พร้อมกันนี้งานสวัสดิการ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน ๖,๐๐๐ บาท แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประตูด่านด้วย

การประชุมชี้แจงและหารือข้อราชการคณะผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัด สพม.๙


วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงานพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ให้เกียรติใช้สถานที่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ในการประชุมชี้แจงและหารือข้อราชการคณะผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัด สพม.๙

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

LINE KPN

line

VDO Ondemand

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th