Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำ


Hit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

1
ดาวน์โหลดบทเรียนโปรแกรม
 

ผลงานเผยแพร่

ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ
ผู้อำนวยการนพดล เด่นดวง
รองสุญาดา ศิริบูรพงศา
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

คุณครูหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
 

เรียนเสริมโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์เรียนเสริมโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางคอมพิวเตอร์
ในความร่วมมือของคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดลกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

สมัครเรียนได้ที่กลุ่มบริหารวิชาการ (อ.สิรินทร์  สุภัทรเกียรติ และอ.กมลชนก ภาคภูมิ)
ภายในวันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558

คลิกดาวน์โหลดเอกสารการเรียนและใบสมัคร

รับสมัครงาน


รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 8,140 บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 9,140 บาท
*********

วันงดสูบบุหรี่โลก 2558

2

ค่ายฝึกทักษะทางวิชาการ

3
ค่ายฝึกทักษะทางวิชาการนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและเทคโนโลยี
ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ระหว่าง 15 -16 พฤษภาคม 2558
******************

ชาวกภน.แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

2
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของชาวกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
ซึ่งเป็นการประกาศตนให้ปรากฎว่า เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า
หรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน
****************

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


 
 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


ข่าวการศึกษา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313614-5,02-4313725, 034-297663   fax: 034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th