Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำ


Hit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

1
ดาวน์โหลดบทเรียนโปรแกรม
 

ผลงานเผยแพร่

ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ
ผู้อำนวยการนพดล เด่นดวง
รองสุญาดา ศิริบูรพงศา
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

คุณครูหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
 

ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558


โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2558
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558

กลุ่มสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูกลุ่มสหวิทยาเขตสามัคคีมุขมาตย์ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครู
เรื่อง "การยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียนก้าวไกลสู่อาเซียนเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ประกวดออกแบบการด์วันแม่

mom

รายละเอียดการส่งผลงาน

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2558

sci
กำหนดการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ระหว่างวันที่ 13 - 14 สิงหาคม 2558

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


 
 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


ข่าวการศึกษา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313614-5,02-4313725, 034-297663   fax: 034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th