Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำHit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารวิชาการ

download

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.1
1. ประเภทสอบคัดเลือก
2. ประเภทบุตรข้าราชบริพาร
3. ประเภทพื้นที่ใกล้โรงเรียน
4. ประเภทห้องเรียนพิเศษ
5. ประเภทโควต้าเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประเภทดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์
7. ประเภทกีฬา
8. ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program

**ระดับชั้น ม.1 ทุกประเภท สอบข้อเขียนวันที่ 4 มี.ค. 2560
***ประเภทบุตรข้าราชบริพาร และ English Program สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560
***ประเภทความสามารถพิเศษ ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ และกีฬา สอบปฏิบัติวันที่ 3 มี.ค. 2560

**************************************

ประกาศโรงเรียนระดับชั้นม.4
1. แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ
2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. แผนการเรียนห้องเรียน พสวท
4. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส

7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Pre-Test

img
รายชื่อนักเรียนสอบ Pre-Test ม.1
รายชื่อนักเรียนสอบ Pre-Test ม.4

**ให้นักเรียนใช้เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบตามรายชื่อนี้
ในการสอบ Pre-Test ในวันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 2560

 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการ


เอกสารแนบประกาศรับสมัคร

 

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ   
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2560
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดาและสวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

กำหนดการเลือกแผนการเรียนนักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

img

ประกาศโรงเรียน เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

imgประกาศโรงเรียน
หนังสือแนบท้ายประกาศ

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และสืบสานงานพระราชดำริ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ปีการศึกษา 2559 
วันที่ 25 มกราคม 2560
ณ พระราชวังบางปะอิน และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


**ติดต่อรับใบสมัครและเอกสารประกอบการรับสมัคร ณ อุทยานการศึกษา**
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ในวันเวลาราชการเท่านั้น

เตรียมหลักฐานการสมัครเรียนให้ครบนะคะ
<<เอกสารให้ดาวน์โหลด>>

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
 ใบรับรองผลการเรียน สำหรับนักเรียนสมัครเข้าศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
แบบประเมินความพึงพอใจการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐

รางวัลสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
ปีการศึกษา 2559 ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย
img
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้ารับโล่จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.

ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ ปี พุทธมณฑล

img
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ ปี พุทธมณฑล"
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล และมหาวิทยาลัยมหิดล

 

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


ข่าวการศึกษา

VDO Ondemand

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313614-5,02-4313725, 034-297663   fax: 034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th