Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำ


Hit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ผลงานเผยแพร่

ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ
ผู้อำนวยการนพดล เด่นดวง
รองสุญาดา ศิริบูรพงศา
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

คุณครูหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
 

รับสมัครงาน


รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000-15,000 บาท
รับสมัครครูอัตราจ้างสอน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,140 บาท
ครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือชีววิทยา 1 อัตรา
ครูอัตราจ้

Back to school

btoschool

แจ้งกำหนดการรับมอบตัวนักเรียน

2

งานปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557

1
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินในโอกาสวันปิดภาคเรียนประจำปี 2557
วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558
******

ค่ายรักษ์แก้ว มาดต้องตาฯ

1
กำหนดการกิจกรรมค่ายรักษ์แก้ว มาดต้องตา
พิธีประดับเครื่องหมาย ภปร.  และกิจกรรมแหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6 - 8 พฤษภาคม 2558
********

ระบบตรวจสอบผลการเรียน


 
 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


ข่าวการศึกษา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313614-5,02-4313725, 034-297663   fax: 034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th