Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำHit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารวิชาการ

download

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561


 

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

รับสมัครสอบ Pre - Test ปีการศึกษา 2561


ตารางสอบ PRE - TEST

รับสมัครนักเรียนเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สะเต็มศึกษา ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

img

กำหนดการกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

img

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐


 วันที่ ๒๒ - ๒๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒
พิธีเปิด ประกวดพาเหรด กองเชียร์ มอบรางวัลกีฬาประเภทต่างๆ และแข่งขันกรีฑา พร้อมพิธีปิด
  แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ


เอกสารแนบประกาศการรับสมัคร

ตารางการเรียนเสริมนักเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดผลระดับชาติ ปีการศึกษา 2560

img
ตารางเรียนเสริม ม.3
ตารางเรียนเสริม ม.6
 

รายชื่อผู้สอบธรรมศึกษาประจำปี 2560

img

ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นโท
ห้องสอบธรรมศึกษาชั้นเอก

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560


แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าค่ายยุวกาชาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 - 31 ต.ค. 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 30 - 31 ต.ค. 2560 ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

img

ใบแจ้งชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

img
กำหนดการชำระเงิน
ใบชำระเงินบำรุงการศึกษานักเรียนชั้น ม.1 EP
ใบชำระเงินบำรุงการศึกษานักเรียนชั้น ม.1 - ม.3
ใบชำระเงินบำรุงการศึกษานักเรียนชั้น ม.4 - ม.6
ใบชำระเงินบำรุงการศึกษานักเรียนหอพักชั้น ม.1 - ม.3
ใบชำระเงินบำรุงการศึกษานักเรียนหอพักชั้น ม.4 - ม.6

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


LINE KPN

line

VDO Ondemand

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th