Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำHit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

เอกสารวิชาการ

download

โรงเรียนมาตรฐานสากล

รายชื่อนักเรียนและตารางเรียนปรับพื้นฐาน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

img

รายชื่อนักเรียนปรับพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 4

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 4 (วิทย์ - คณิต)
ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ 4 (แผนอื่นๆ)
 

เปิดประมูล ร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน

img
ประกาศโรงเรียน
ระเบียบการ
 

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ 
สมัครด้วยตนเองที่งานสรรหาบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 
ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา ๐๘.๓๐
๑๖.๓๐ น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒ - ๔๓๑
๓๗๒๕
ต่อ ๔๔๔  ในวันและเวลาราชการ

เอกสารแนบประกอบการรับสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นม.3

img

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และค่าหอพัก ปีการศึกษา 2561


+++ค่าบำรุงการศึกษา++
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1 EP
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2,ม.3
ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ม.2 EP
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4 EP
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4 SMTE
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4

ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.5,ม.6
+++ค่าหอพัก (เฉพาะนักเรียนหอพัก)++
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.1
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.2,ม.3
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.4 (นร.เก่า)
ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.4

ใบแจ้งการชำระเงินค่าหอพัก ม.5,ม.6
+++หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา++
หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.1
หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.4
หนังสือแจ้งกำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ม.2,ม.3,ม.5,ม.6

ขอความอนุเคราะห์คุณครูทุกท่านส่งบทคัดย่องานวิจัย


ส่งบทคัดย่องานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

บทความลงวารสารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเขียนบทความที่นี้!!

รับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อ ณ โรงเรียน Zhouli


แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการศึกษาต่อ ณ โรงเรียน Zhuoli สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประกาศผลสอบคัดเลือกและรายงานตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

 
                    ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.1 ปีการศึกษา 2561
                            1. ห้องเรียนพิเศษ English Program
                           
2. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทย์ - คณิต
                           
3. ห้องเรียนปกติ

                    ประกาศผลสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2561
                           
1. ห้องเรียนพิเศษ English Program
                           
2. ห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทย์ - คณิต

                           
3. ห้องเรียนพิเศษ SMTE
                           
4. ห้องเรียนปกติ (ทุกแผนการเรียน)

กำหนดการ และรายชื่อนักเรียน "คนดีศรีกาญจนา" ประจำปีการศึกษา 2560

img
หนังสือประกาศ
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลคนดีศรีกาญจนา Update*
รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

เกณฑ์ในการคัดเลือกเด็กดีศรีกาญจนา

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


LINE KPN

line

VDO Ondemand

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th