Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำ


Hit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

1
ดาวน์โหลดบทเรียนโปรแกรม
 

ผลงานเผยแพร่

ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ
ผู้อำนวยการนพดล เด่นดวง
รองสุญาดา ศิริบูรพงศา
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

คุณครูหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
 

ฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากร

2
ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่>>>
ให้ดำเนินการดังนี้ 1.ดาวน์โหลดเอกสาร 2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
พร้อมตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อและนามสกุลย่อภาษาอังกฤษของตนเอง
ตัวอย่างชื่อไฟล์ เช่น usanee_noi ละ
3.ส่งmailโดยแนบไฟล์มาที่ kanjana@kjn.ac.th
โดยใช้ชื่อเรื่อง (subject) : send form usnee (ชื่อภาษาอังกฤษของตนเอง)

แบบประเมินกิจกรรมโรงเรียน 2558

4

แบบประเมินการดำเนินงานจัดกิจกรรม "วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด"
http://goo.gl/forms/rMoJ6zsFiA
แบบประเมินพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2558
http://goo.gl/forms/duju0SlUYi
แบบประเมินโครงการเผยแพร่ธรรมของพระธรรมทูตอำเภอพุทธมณฑล
http://goo.gl/forms/8ZOhZe5e54

กิจกรรม "วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด"


บรรยากาศกิจกรรม "วัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติด"

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
************

วันจินตกวีศรีสยาม

4
บรรยากาศกิจกรรมวันจินตกวีศรีสยาม
วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
************

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 2558

5
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2
26 มิถุนายน 2558
ณ หอประชุมคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

อบรมนักศึกษาวิชาทหาร

5
โครงการอบรมนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 9
19 มิถุนายน 2558  
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
**************

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

1
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 จำนวน
ประกาศรับสมัคร

กาญจนาฯ นครปฐม คว้าแชมป์ อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย

1
ขอแสดงความยินดีกับนายปิยะศาสตร์ วีณุตตรานนท์และนายเหม ธาระวานิช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท การแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย
โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6
จากสมาคมประกันวินาศภัยไทย Thai General Insurance Association


ระบบตรวจสอบผลการเรียน


 
 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
4 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


ข่าวการศึกษา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313614-5,02-4313725, 034-297663   fax: 034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th