Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำHit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

งานสารบรรณ

sarabun

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

โรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารวิชาการ

download

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้านและนักการ จำนวน 2 อัตรา

img
เอกสารประกาศรับสมัคร

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)


โรงเรียนโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้กับนักเรียนห้องส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันเสาร์ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ให้กับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท
กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานนามอันเป็นมหามงคล
ต่อพสกนิกรในรั้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าค่ายคุณธรรม และเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ ๑๒ - พุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าค่ายคุณธรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล และ

วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท
กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานนามอันเป็นมหามงคล
ต่อพสกนิกรในรั้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

อบรมเบญจวิถีวิถีแห่งกาญจนาแกนนำสภานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย


วันจันทร์ที่ ๑๒ - พุธที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการอบรมเบญจวิถี วิถีแห่งกาญจนา
สำหรับแกนนำสภานักเรียนของกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
และ
เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หอพัก ปิ่นฉัตร - ภัทรเทพ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ


วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
หอพัก ปิ่นฉัตร - ภัทรเทพ จัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

โครงการเผยแพร่ธรรม คณะพระธรรมทูต อำเภอนครชัยศรี แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะพระธรรมฑูตประจำอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมตตาให้คำบรรยายธรรมมะ
เพื่อให้เกิดความจรรโลงใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดนตรีต้านยาเสพติด


วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนภายนอก จัดดนตรีต้านยาเสพติด
ให้นักเรียนและบุคลากรได้ชม

ข่าวสารล่าสุด

 

ระบบตรวจสอบผลการเรียน
ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
4 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


ข่าวการศึกษา

VDO Ondemand

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel: 02-4313614, 02-4313725, 034-297663   fax: 02-4313615,034-297664
E-mail : kanjana@kjn.ac.th