Best Drupal HostingBest Joomla HostingBest Wordpress Hosting

::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เพื่อการแสดงผลที่สมบูรณ์ โปรดใช้ Internet Explorer 7 ขึ้นไป หรือ Firefox 3 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำHit Counter

มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ผลงานของคุณครู

ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
คุณครูหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
 

แจ้งการหยุดเรียนเป็นการภายในของโรงเรียน

2

            ด้วยกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมสัมมนา"กลยุทธ์การนำโรงเรียน
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ"
ให้แก่ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ขอใช้สถานที่ของโรงเรียนในการจัดปัจฉิมนิเทศ
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 5 กันยายน 2557
และกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยจัดกิจกรรมงานแสดงนวัตกรรมโดยกระบวนการวิจัยของครู
และนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557
         
จึงขอปิดการเรียนการสอนเป็นการภายในตามวันดังกล่าว>>>

งานแสดงนวัตกรรม

1

โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่มหาวิทยาลัย

2
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.


 


ข่าวการศึกษา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170

Tel: 02-4313614-5, 034-297663   fax: 034-297664