โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรมผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายสุภเวช ลิมปภาส นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/12 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ เหรียญทอง

Read More