Let’s Explore the World (🇨🇦 🇳🇿 🇯🇵 🇰🇷) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมแล้วที่จะพาคุณออกไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ1 4201

Read more

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร “เด็กดีศรีกาญจนาด้านวิชาการ” ประเภทผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารประกาศ รายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ภายใน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สมัครเข้าร

Read more

กิจกรรมเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (MOU) ขอเชิญชวนนักเรียน ม.1-ม.5 และผู้ปกครอง เข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

Read more