โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรมผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับทีมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม Coding Bootcamp ประจำภาคกลาง จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ควบคุมทีมโดย นางสาววนิดา ล้อจิตติกุล