โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

แจ้งกำหนดการรับสมัครและกำหนดการตามโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2567

กำหนดการสอบคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET 2567 สำหรับนักเรียน ม.1-ม.3

https://www.facebook.com/share/p/pi9oBfEtuHDVunyD/?mibextid=oFDknk