สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

วันวารที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ

2


2
เพื่อเป็นเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
เชิญชวนชาว ก.ภ.น. ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
คุณครูจินดารัชต์ ทวีสินธนานนท์  คุณครูอุทัย  เกตุพูลทอง
คุณครูเสี่ยงเทียน  กรนุ่ม  และคุณครูคมกฤช  กลิ่นชะเอม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2555


ชมวีดีโอกำหนดการ
ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุฑิตา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อาคารสิรินทร์พัฒนา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


ภาคเช้า
๐๘.๐๐ น. - เชิญครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง ๔ ท่าน ขึ้นบนเวที
               - ตัวแทนนักเรียนกล่าวแสดงความรู้สึกต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง๔ ท่าน
               - ครูผู้เกษียณอายุกล่าวคำอำลา (สถานที่ โดมศูนย์กิจกรรม)
๐๘.๓๐ น.- นักเรียนรดน้ำแสดงมุฑิตาจิตต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ
                 (สถานที่ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์)
ภาคบ่าย
๑๖.๐๐ น. - ลงทะเบียนมอบของที่ระลึก
๑๗.๐๐ น. - รดน้ำแสดงมุฑิตาจิต
๑๘.๐๐ น. - ฉายวิดีทัศน์
               - ผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึก
               - ประธานกล่าวเปิดงาน
               - ผู้เกษียณอายุราชการกล่าวอำลา
               - การแสดงของนักเรียน ๑ ชุด

 

แด่ครู ที่เคารพ


                     เมื่อทราบข่าวว่าครูทั้งสี่ท่านต้องเกษียณ กลับรู้สึกใจหาย เพราเห็นท่านตั้งแต่ตอนเราเด็กๆๆ ถึงแม้จะมีท่านคุณครูอุทัยท่านเดียวที่เราไม่เคยเรียนด้วยแต่ก็เคารพท่านเช่นกัน  ครูทุกท่านล้วนมีความเมตตาใจดีแก่ศิษย์ของท่านทุกคน เรารู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนั้นคอยเสียสละอดทนกับนักเรียนหลายๆประเภทมาจนถึงวันนี้ ก็เพราะด้วยความรักความเมตตาความหวังดีที่อยากให้ศิษย์ทุกคนได้ดี 

                    วันนี้คุณครูจะเกษียณแล้ว จึงอยากขอกราบขอบพระคุณสำหรับความรักความเมตตาของคุณครูทั้งสี่ท่านจากใจจริง ที่หนูโตมาได้ทุกวันนี้ล้วนได้รับคำสั่งสอนจากคุณครู หากไม่มีคุณครูในวันนั้นหนูก็คงจะมาไม่ถึงชั้นมอหกในวันนี้  คุณครูคอยช่วยเหลือเรื่องการเรียนและให้คำปรึกษา หนูรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้เรียนกับคุณครูทุกท่านจริงๆ

                     วันนี้คุณครูต้องเกษียณและก็จะได้พักแล้ว ขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะ

 

 

หนูรักคุณครูนะคะ

นางสาว  กวินนา  โคตรคันทา  เลขที่ 27 ม.6/7

อาจารย์อุทัย สำหรับคนที่ไม่เค


อาจารย์อุทัย

สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนกับอาจารย์อาจจะมองว่าอาจารย์ดุ โหด น่ากลัวแต่หากได้เรียนกับอาจารย์จริงจังแล้วจะพบว่าอาจารย์น่ารักมากที่สุดเลย อาจารย์ใส่ใจเด็กทุกคนที่สอน อาจารย์หวังอยากให้นักเรียนที่ท่านได้สอนประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหา'ลัยซึ่งนั้นอาจเป็นสาเหตุที่อาจารย์ต้องเข้มงวดกับนักเรียนที่สอน ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในนักเรียนที่โชคดีมาก ที่ได้เรียนกับอาจารย์และได้มีโอกาสเป็นนักเรียนในห้องที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษา คาบชุมนุมวันศุกร์ทุกคาบจะต้องเรียนวิชาฟิสิกส์ในตอนแรกก็รู้สึกไม่อยากเรียนอยากเข้าชุมนุมที่อยากเข้า แต่สุดท้ายก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เรียนเพิ่มในคาบชุมนุมนั้น จริงๆอาจารย์จะไม่เปิดชุมนุมที่ต้องมาสอนนักเรียนเพิ่มอย่างนี้ก็ได้แต่ท่านก็ทำเพราะท่านกลัวสอนไม่ทัน กลัวเราได้ความรู้ไม่ครบตามที่ท่านจะสอน ตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เรียนฟิสิกส์มา อาจารย์อุทัยเป็นอาจารย์ที่ทำให้ข้าพเจ้า เข้าใจในหลักการฟิสิกส์ที่แต่ก่อนเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจ และทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกรักในวิชาฟิสิกส์ตั้งแต่นั้นมา

 

น.ส.สิริวิมล เสียงสอาด

ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่


 

 

หางนกยูงยืนตระหง่านผ่านแดดฝน
 มิเคยบ่นผลิช่อล้อลมหนาว
 ฝืนอดทนซึมซับรับเรื่องราว
กี่หมื่นคราวมิท้อต่อชะตา

เปรียบคุณครูผู้รักในศักดิ์ศรี
อุทิศพลีเพื่องานการศึกษา
เทียนหนึ่งเล่มส่องสว่างทางปัญญา
ศิษย์ทั่วหน้าได้รู้เพราะครูเพียร

เหนื่อยมากไหมคุณครูผู้ยิ่งใหญ่
หนทางไกลสอนศิษย์ประดิษฐ์เขียน
ผ่านคืนวันทุ่มเทด้านการเรียน
หลายรุ่นเปลี่ยนเทียนส่องผ่องอำไพ


เทียนสว่างเผาตนจนเจ็บปวด
ทรวงร้าวรวดผู้อื่นชื่นสดใส
สักกี่คนหวนคิดแค่ห่วงใย
กำลังใจเติมต่อหล่อลมปราณ

ถึงกำหนดครบวาระลาพักผ่อน
เส้นทางจรตอนเกษียณหวนละห้อย
นามคุณครูผู้ยิ่งใหญ่ยังเลิศลอย
ลูกศิษย์พลอยมุทิตาต่างชื่นชม

                                            ขอไตรรัตน์คุ้มครองให้ผ่องใส
                                      ทั้งกายใจไร้ทุกข์เป็นสุขสม
                                    แผ่ร่มเงาให้ศิษย์ชื่นรื่นอารมณ์
                                        ชนนิยมเทิดค่าบูชาครู.
..

จาก นางสาวนรีวัฒนา เหลืองทองคำ

ถึงคุณครู


ถึง

คุณครูจินดารัชต์ ทวีสินธนานนท์  คุณครูอุทัย  เกตุพูลทอง
คุณครูเสี่ยงเทียน  กรนุ่ม  และคุณครูคมกฤช  กลิ่นชะเอม

๖๐ ปีที่ผ่านพ้นพวงหนาม

ครบวาระกะเกณฑ์เบนเข็มทิศ
ทางชีวิตราชการงานสุขสม
เอ่ยอำลาประชาว่าอบรม
กล่าวกราบก้มประนมกรอ่อนชุลี

งานของรัฐวัฒนาฝ่าพวงหนาม
พยายามแก้ปัญหาพาสุขศรี
บางครั้งท้อรอเกษียณเวียนวันปี
ช่วงชีวีในบั้นปลายคลายกังวน

วะวารวันผันผ่านกาลมาถึง
คิดคำนึงห่วงใยใจสับสน
งานประจำเคยทำประจำตน
สัมฤทธิ์ผลได้ชื่นชมสมฤทัย

จิตปั่นป่วนรวนเรเหหนหัน
ค่ำคืนวันผ่านผันใจหวั่นไหว
บางคนชื่นรื่นเริงบันเทิงใจ
ฉันจักได้พักผ่อนนอนสุขกัน

ลางคนคิดติดเสียดายไม่หน่ายหนี
ต่ออีกปีได้ไหมใจสุขสันต์
กำลังสร้างวางโครงการงานแบ่งปัน
หลงลืมวันสุขกับงานการเรื่อยมา

หกสิบปีที่ผ่านผันอันพวงหนาม
พยายามพากเพียรเรียนรู้สู้ปัญหา
สร้างความดีมีคุณธรรมงามวาจา
กล่าวอำลากันยามาสราชลางาน

เป็นคำง่ายๆและสั้นๆ แต่หนูอยากบอกว่ารักคุณครูค่ะ ^^

               น.ส.ชัชสรัญ แย้มจินดา

รักอาจารย์นะคะ


เรียนอาจารย์ที่เคารพ


   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้อาจารย์ทั้ง 4 ท่าน มีความสุข


สุขภาพร่างกายแข็งแรง กลับมาเยี่ยมโรงเรียนบ่อยๆนะคะ


ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่คอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี ทำให้หนูได้ความรู้มากมาย


ประสบการณ์ชีวิตที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้ อาจารย์มักจะคอยบอกเสมอว่าให้เข้มแข็ง


ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคต หนูจะจดจำคำสั่งสอนของอาจารย์และนำไปใช้ค่ะ หนูจะเข้มแข็ง


เพื่อคณะและมหาวิทยาลัยที่หนูใฝ่ฝันให้ได้ค่ะ


ขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ หนูรักอาจารย์นะคะ ♥


                                                  นางสาวพิมพ์ลภัส  สามคุ้มพิมพ์  ชั้น ม.6/3 เลขที่ 32


 


 

ร่วมแสดงมุทิตาจิต


 


ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 4 ท่านด้วยนะคะ


                                                                ข้าพเจ้า นางสาวรุ่งนภา  เนตรประจักษ์ 


 

           ขอแสดงมุทิตาจิตให้


           ขอแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูทั้ง4ท่าน             


 ขอให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง รักอาจารย์ค่ะ ^^


 

รักและเคารพคุณครูทุกคน


ถึง อ.เสี่ยงเทียน กรนุ่ม , อ.อุทัย เกตุพูลทอง , อ.จินดารัชต์ ทวีสินธนานนท์ และ อ.คมกฤช กลิ่นชะเอม


แม้งานหนักเหน็ดเหนื่อยไม่เคยบ่น
สู้อดทนส่งเสริมศิษย์พิชิตฝัน
สู้อุตส่าห์สั่งสอนทุกวี่วัน
จิตมุ่งมั่นอบรมจริยา

หวังเห็นศิษย์ก้าวหน้าในชีวิต
โดยอุทิศแรงกายให้สมค่า
คำว่าครูผู้ที่ใช้ซึ่งปัญญา
แก้ปัญหานานาประการ

มีเมตตาปรานีเป็นที่ตั้ง
คอยเหนี่ยวรั้งศิษย์รักทุกสถาน
คอยชี้แนะช่วยเหลือและเจือจาน
ศิษย์จึงผ่านอุปสรรคทุกสิ่งไป

แม้งานหนักอย่างไรไม่เคยท้อ
เพียงแต่ขอศิษย์รักที่เติบใหญ่
มีวิชาความรู้ตลอดไป
เพื่อไว้ใช้เลี้ยงชีพสำหรับตน

ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู
ขอเชิดชูปูชนีย์คุณมากล้น
ขอกตัญญูต่อครูทุกทุกคน
ขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครู ฯ
 


ด้วยรักและเคารพคุรครูคะ


        จากนางสาวจันทรวิมล มหัศฆะกาญจนะ


 


 

ถึงคุณครูเคารพรักทั้งสี่ท่าน


 

ขอบคุณความรู้ที่สั่งสอน จะขอพรให้คุณครูจงสุขสันต์
สุขภาพแข็งแรงทุกคืนวัน อยู่สร้างสรรค์ลูกศิษย์ตลอดไป


 

ขอให้คุณครูทั้งสี่ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ  <3

 

 

 

 

นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ผล นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6/3 (2555)

 

With a special gift for


With a special gift for learning
And with a heart that deeply cares,
You add a lot of love
To everything you share,
And even though you mean a lot,
You'll never know how much,
For you helped to change the world
Through every life you touched.

You sparked the creativity
In the students whom you taught,
And helped them strive for goals
That could not be bought,
You are such a special teacher
That no words can truly tell
However much you're valued
For the work you do so well.

Thank you so much for being
So very nice, kind and good;
I like you so much, (teachers name)
I'd stay here if I could

I always loved your class;
Your teaching helped me see,
That to have a full and happy life,
Learning is the key.

    ด้วยรักอยากฝากไว้  

ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีความสุข และมีสุขภาพแข็งแรงค่ะ

ครูปุณรดา

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน


เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง

คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน
ตรากตรำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
พัฒนาชาติไทย(ธนาคารเรา)ให้ยืนยง
เกียรติดำรงก้องปรากฏมิวางวาย

ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน

ขออัญเชิญพระไตรรัตน์มาปกป้อง
จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือน
เกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรือน
คอยย้ำเตือนตราตรึงตราบนิรันดร์

ศิษย์ 2555

แด่ครูผู้เกษียณ


มุทิตาจิตศิษย์...แด่ครูฉัน
ผู้รังสรรค์สอนสั่งหวังเกิดผล
ยกวิญญาณด้านจิตใจหัวใจคน
จากวังวนหลุดพ้นอวิชา

ศิษย์สำนึกตรึกตรองไตรในคำสอน
ศิษย์สังวรคำสอนครูคู่ใจหนา
สอนเรียนรู้สู้ชีวิตวิทยา
ใช้ปัญญาเบิกทางอย่างพอดี

ฉันจดจำถ้อยคำครูผู้ศักดิ์สิทธิ์
สั่งสอนศิษย์ให้รู้จักรักศักดิ์ศรี
รู้จักงานการเอื้อนเอ่ยเผยวาจี
ถ้อยวาทีพริ้งไพเพราะเสนาะกรรณ

จักจดจำคำสอนดีมีความหมาย
จนชีพวายมิคลายไปให้แปรผัน
พระคุณครูผู้หวังดีมีอนันต์
ชั่วชีวันไม่ลืมครูผู้สอนใจ

ศิษย์...ร้อยรสบทกลอนสุนทรหวาน
เนื่องในงานการเกษียณเปลี่ยนสมัย
มุทิตา...ครูอาจารย์กาลตามวัย
ครูจักได้พักหย่อนกายา

ขออัญเชิญคุณพระศรีที่เรืองฤทธิ์
เนรมิตพรชัยให้รักษา
อัญเชิญองค์เผ่าพงศ์วงศ์อินทรา
น้อมพรมาแด่ครูผู้...เกษียณเทอญ

///ศิษย์เก่า 2554///

**


6

**พรใดที่ประเสริฐ  พละเลิศให้สุขศานต์
พบสุขทุกวันวาร  เชิญเทวามาอวยชัย
..
** ขอมอบดอกไม้นี้  ให้สุขศรีสโมสร
ลาภยศเกียรติขจร  พร้อมสุขสันต์นิรันดร์กาล…..ฯ

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
12 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th