::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศ กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564


แจ้งเลื่อนวันมอบตัวตามเอกสารเดิมวันที่ 8-9 พ.ค. 2564
เป็นวันที่ 15-16 พ.ค. 2564 กำหนดการตามประกาศด้านบน
วันที่ 15-16 พ.ค. 2564 มีการจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน

หมายเหตุ
รายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียน
และรายละเอียดเพิ่มเติม จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2


ประกาศรายชื่อห้องเรียนปกติ
ประกาศรายชื่อห้องเรียนพิเศษ English Program
แบบลงทะเบียนมอบตัวออนไลน์ ม.1 เพิ่มเติม (รอบที่ 2)
ดูผลการลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม)

 
ประกาศรายชื่อนักเรียน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
ประกาศรายชื่อนักเรียน เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
แบบลงทะเบียนมอบตัวออนไลน์ ม.4 เพิ่มเติม (รอบที่ 2)
ดูผลการลงทะเบียน

ประกาศ เรื่องการคืนเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ และค่าใช้จ่ายนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ประกาศ เปลี่ยนแปลงกำหนดการมอบตัว ม.1 และ ม.4 เป็นการมอบตัวด้วยระบบออนไลน์


ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ม.1

ตรวจสอบผลการลงทะเบียน ม.4

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความขอสละสิทธิ์ ม.1 Word PDF
ดาวน์โหลดบันทึกข้อความขอสละสิทธิ์ ม.4 Word PDF

**หากไม่ดำเนินการภายในวัน-เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
***เลื่อนการรับสมัคร รด. ชั้น ม.4 วันที่ 25 เม.ย. 64 ไปอย่างไม่มีกำหนด
***สำหรับนักเรียนใหม่ที่มีความประสงค์อยู่หอพัก สมัครได้ที่นี่
ดาวน์โหลดใบแจ้งชำระค่าหอพัก ม.1 / ม.4
สมัครใช้บริการรถตู้โรงเรียนคลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ตัวสำรองเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
   - ประเภทห้องเรียนปกติ
   - ประเภทห้องเรียน English Program
การเรียกลำดับสำรองให้มารายงานตัว วันที่ 20 เมษายน 2564
   - ประเภทห้องเรียนปกติ
   - ประเภทห้องเรียน English Program

กำหนดรายงานตัว วันที่ 20 เมษายน 2564 (เฉพาะรอบเพิ่มเติม)
   ห้องเรียนปกติ

   - ลำดับที่ 1-15   เวลา 09.00-10.00 น.
   - ลำดับที่ 16-30 เวลา 10.30-11.30 น.
   - ลำดับที่ 31-47 เวลา 13.00-14.00 น.
   ห้องเรียน English Program
   - ลำดับที่ 1-5     เวลา 13.00-14.00 น.
หลักฐานที่ต้องนำมา : บัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชน

ประกาศจากงานรักษาดินแดน (รด) เรื่อง นักเรียนชั้น ม.4 ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร

***เลื่อนการรับสมัคร รด. ชั้น ม.4 วันที่ 25 เม.ย. 64 ไปอย่างไม่มีกำหนด

ประกาศผลสอบเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

1. ห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. ห้องเรียนพิเศษ SMTE
3. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรมศาสตร์)

4. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
5. แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
6. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
7. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาเยอรมัน
8. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

 

หมายเหตุ :
1. นักเรียนต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประชาชนของผู้เข้าสอบ แสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
2. สถานที่รายงานตัว : อาคารศูนย์กิจกรรมพระราชวิริยาลังการ (แย้ม กิตฺตินฺธโร)
3. ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสั่งจองและชำระเงินค่าเครื่องแบบชุดพิธีการ ชุดนักเรียน และอุปกรณ์อื่นๆ ได้ในวันที่มารายงานตัว (วันที่ 9 เม.ย. 2564) หรือในวันที่นักเรียนมามอบตัว (25 เม.ย. 2564)

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นการบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง

 

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
12 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th