การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

– รับเอกสารประกอบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.1
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.4

Loading