โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.4

– รับเอกสารประกอบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ อุทยานการศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม  (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
– ลงทะเบียน (วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น.)

แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.1
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.4

Loading