รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เข้าร่วมอบรม KPN-MUICT (รอบ 2/2566)

📢 ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.4-6 เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก
🏛️อบรมที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
🎓นักเรียนจะได้เรียนรู้
💡Digital Photography & Media เปลี่ยนการถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดา ให้สวยแบบมืออาชีพ
💡Fundamental User experience design (UX) จะได้เรียนรู้แก่นหลักแห่งการออกแบบ Digital Products ด้วยศาสตร์แห่ง User Interface หรือ UI
💡Cybersecurity ความมั่นคงปลอดภัย Cyber รู้ทัน Hacker
💸ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท
📅 อบรมวันเสาร์ ที่ 18, 25 พฤศจิกายน และ เสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
🍽️ มีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน
👕เสื้อ โครงการ สุดเท่ คนละ 1 ตัว
👨‍🎓 มี Certificate สำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน
💻ลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 8 ตุลาคม 66 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป👉🏻
http://bit.ly/ICTkids11-2

📌ติดตามกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่
https://www.facebook.com/ICTKJNKIDs/