รับสมัครนักเรียนชั้น ม.2-ม.3 เข้าร่วมอบรม KPN-MUICT (รอบ 2/2566)

📢 ขอเชิญนักเรียนชั้น ม.2-3 เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT สำหรับนักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษก
🏛️อบรมที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
🎓นักเรียนจะได้เรียนรู้
💡Digital Photography & Media รู้ไหมโทรศัพท์มือถือของเรา สามารถถ่ายรูปได้แบบกล้องมืออาชีพ
💡การสร้างชิ้นงานสามมิติด้วย Spline3D ต่อยอดการสร้างชิ้นงาน 3 มิติให้สุดๆ ไปเลย
💡Cybersecurity ภัยคุกคามทาง Cyber เด็กกาญจนา ต้องรู้
💸ค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท
📅 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 อบรมวันเสาร์ ที่ 18, 25 พฤศจิกายน และ เสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น.
🍽️ มีอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน
👕เสื้อ โครงการ สุดเท่ คนละ 1 ตัว
👨‍🎓 มี Certificate สำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน
💻ลงทะเบียนพร้อมกันในวันที่ 8 ตุลาคม 66 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป👉🏻
https://bit.ly/ICTkids11
📌ติดตามกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่
https://www.facebook.com/ICTKJNKIDs/