โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรมปักหมุด

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ภายใน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ม.ต้น
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ม.ปลาย

ให้ผู้ร่วมกิจกรรมแสกน qr code เข้าไลน์กลุ่มกิจกรรมที่ตนเองสมัครแข่งขัน ตามที่แนบในประกาศรายชื่อ