โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ผลงาน/รางวัล

ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงเครื่องดนตรีจีนและประกวดวาดภาพจีน จากกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 14”

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz: Quick-Quit-Quiz) ในงาน Triam Udom Open House 2024 นครแห่งอัญมณี (The Shimmering Shade of Triam Udom)

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐพัชญ์ ลักษณ์เทียมจิตร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการแข่งขันด้านคำศัพท์และการสะกดคำ Thailand Spelling Bee

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ Thailand English Speech Contest : TESC ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ “How to Learn English Effectively”

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลภัสรดา หวังประเสริฐกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ การสอบแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอิจฉริยภาพระดับประเทศ)

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน Prasarnmit Open House 2024 “Student Exhibitions Show”

Read More