โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์วริน สมานราษฎร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท หญิงคู่ U15 การแข่งขันแบดมินตัน รายการ Granular – Terminal 21 BADMINTON CHAMPIONSHIP 2024