โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรมผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอันนาวัน สุขุตมตันติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13 ได้รับรางวัลรับรางวัลดีเด่น ประเภท Electone Team Talent รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วง The Maximal การแข่งขันดนตรีระดับประเทศ Yamaha Thailand Music Festival 2024 รอบชิงชนะเลิศ โดย สถาบันดนตรียามาฮ่า ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม วันที่ 3 พฤษภาคม 2567