ประกาศจากงานการเงิน เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาค 2/2566 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6

📢 ประกาศจากงานการเงิน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาค 2/2566 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6

ผู้ปกครองสามารถชำระได้ผ่านระบบ School Billing ตั้งแต่วันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน 2566 คลิก