โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสารงานรับนักเรียน

ตารางสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 ทุกแผนการเรียน


ตารางสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
ตารางสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ
ตารางสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ
ตารางสอบคัดเลือก ชั้น ม.4 ห้องเรียนปกติ

รายละเอียดการสอบ English Program

Loading