ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนักเรี

Loading

Read more

ประกาศ การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทการคัดเลือกภายในโรงเรียน

เนื้อหาสำหรับการสอบเ

Read more

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร “เด็กดีศรีกาญจนาด้านวิชาการ” ประเภทผลการเรียนดีเยี่ยมและดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารประกาศ รายชื่อ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ภายใน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้สมัครเข้าร

Read more