ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุมาวดี วุฒินาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสสอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา