โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิดาพร พิมพาทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ International Friends For Peace 2023 (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ)