โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ตามโครงการแข่งขันวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ