ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ตามโครงการแข่งขันวิชาการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ