คณะอนุกรรมด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ นายอำนาจ วิชยานุวัติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และ
นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม
พร้อมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ HCEC
(Human Capital Excellence Center)
อาคารบรรณบริบูรณ์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

        ประมวลภาพกิจกรรม: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501271472033076&type=3
                                             https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501279892032234&type=3