โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับประเทศ Thailand English Speech Contest : TESC ประจำปี พ.ศ. 2566 หัวข้อ “How to Learn English Effectively”