รับชมงานการดำเนินงานจัดแผนการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ภายใน) เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

รับชมถ่ายทอดสด (Update)