ประกาศ รับเอกสารประกอบการรับสมัครฯ ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.พ. 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)


แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน ตามแบบฟอร์มของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
– ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.1
– ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบรับรองผลการเรียน สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกชั้น ม.4