โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์


สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 แผนการเรียนเท่านั้น
ตรวจสอบผลการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับสมัครก่อนลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสอบคัดเลือก

หมายเหตุ แนบเอกสารเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น !!!

ติดต่อสอบถาม โทร. 095-940-6560 (ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.  วันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567)