โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นายกรภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 2023

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 2023 วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายชาย นายกรภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 2023 ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกต่อไป ครูผู้ฝึกซ้อมนายจรินทร์ ภูกระโทก