ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชญาภา รามวินิจ และ นางสาวตฤณนภาพร จารุนงคราญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย