โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกันตธาดา วรทินไชย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันพิกเกิลบอล (Pickleball) รายการ LET JOY ARISE TOURNAMENTS EP 2