โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงเครื่องดนตรีจีนและประกวดวาดภาพจีน จากกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 14”