ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรวลัญช์ ปินตา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิงเดี่ยว และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 กีฬาเทควันโด