โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

ขยายเวลาการรับสมัครการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ SUKEN ครั้งที่ 8

ข่าวดี!!! สถาบัน SUKEN เลื่อนการสมัครต่อให้อีก 2 วัน
สามารถสมัครได้ถึง วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566

สอบครั้งนี้ นักเรียนทุกระดับอย่าพลาด!!!
KPN School เป็นศูนย์สอบ SUKEN แล้ว

มาเก็บสะสมเกียรติบัตรกัน

การสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ SUKEN ครั้งที่ 8
โดยใช้ข้อสอบ SUKEN ของสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น
(The Mathematics Certification institute of Japan)

แนะนำระดับการสมัครสอบ SUKEN
ระดับชั้น ม.1 ควรสอบ SUKEN ระดับ 6
ระดับชั้น ม.2 ควรสอบ SUKEN ระดับ 5
ระดับชั้น ม.3 ควรสอบ SUKEN ระดับ 4
ระดับชั้น ม.ปลาย ควรสอบ SUKEN ระดับ 3
หมายเหตุ นักเรียนสามารถสมัครสอบในระดับที่สูงกว่าได้

สืบค้นรายละเอียดของข้อมูล การสมัครสมาชิก/สมัครสอบ SUKEN ได้จาก
https://www.sukenthailand.com/

เข้ากลุ่มไลน์ SUKEN เพื่อนัดหมายการสอบ
https://line.me/R/ti/g/FsScOOFKwF

ติดตามข่าวสารของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทาง Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=61550335275489&mibextid=2JQ9oc

ผู้ประสานศูนย์สอบ SUKEN ของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ดร.กมลชนก ภาคภูมิ
086 355 5979

 

สืบค้นข้อมูลได้จาก

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032YhuTx1gaDq6LftGg2BFqhZ3vaNLDQj6q5wsfXFqjTtR163iEsKNy1F3gf8N39Fol&id=61550335275489&mibextid=2JQ9oc