โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรมเสวนาโครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ (MOU) ขอเชิญชวนนักเรียน ม.1-ม.5 และผู้ปกครอง เข้าร่วมฟังรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม