ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์วริน สมานราษฎร์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิงหญิงเดี่ยว และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 กีฬาแบดมินตัน

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรวลัญช์ ปินตา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทยุวชนหญิงเดี่ยว และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาระดับภาค 2 กีฬาเทควันโด

Read more

Let’s Explore the World (🇨🇦 🇳🇿 🇯🇵 🇰🇷) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมแล้วที่จะพาคุณออกไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ๆ สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ1 4201

Read more