โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Author: krukajornsak

ผลงาน/รางวัล

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการเเข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ โครงการ International Arduino Competition การประกวดการออกแบบสร้างนวัตกรรม BCG Innovator with Arduino Explore IOT Kit

ขอเเสดงความยินดีกับน

Read More
ข่าวสาร/กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2566

รายระเอียดดังไฟล์แนบ

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี พ.ศ.2566

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอเเสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนจังหวัดนครปฐม ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 👑 TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดนครปฐม รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566

ผลการคัดเลือกตัวแทนเ

Read More