โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

Author: narita mates

ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนายกันต์ศิวัช พรพนาวุฒิกรณ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ได้รับทุนการศึกษาโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต (PASCH) สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ไปศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ เมือง St. Peter Ording ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนายลาภวัต เลาหสูต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับการคัดเลือกเป็น ผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงเครื่องดนตรีจีนและประกวดวาดภาพจีน จากกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 14”

Read More
ผลงาน/รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท การตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (English Quiz: Quick-Quit-Quiz) ในงาน Triam Udom Open House 2024 นครแห่งอัญมณี (The Shimmering Shade of Triam Udom)

Read More