โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

พิธีเปิดอาคารเรียน1