โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

พิธีเปิดอาคารเรียน2