โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

พิธีเปิดอาคารเรียน3