สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ชนิดเรื่องผู้เขียนการตอบLast updated
ข่าวสารโรงเรียนตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Krusarun012 hours 22 min ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันประกาศผล รายงานตัวและวันมอบตัวของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn012 hours 23 min ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศผลสอบเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Krusarun012 hours 23 min ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศผลสอบเข้าศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 Krusarun012 hours 24 min ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่อง เปิดซองสอบราคาจ้างประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ krukanyaporn012 hours 24 min ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศจากงานรักษาดินแดน (รด) เรื่อง นักเรียนชั้น ม.4 ที่มีความประสงค์จะสมัครเรียน นักศึกษาวิชาทหาร Krusarun012 hours 25 min ago
ข่าวสารโรงเรียนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นการบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง ในงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี ๒๕๖๔ ร่วมปฎิบัติหน้าที่คณะกรรมการช่วยอำนวยความสะดวกในแผนกตักบาตรสตางค์ krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Krusarun01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ มาตรการแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่อง การสอบวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (on-line) krukanyaporn01 สัปดาห์ 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว krukanyaporn01 สัปดาห์ 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียน๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี krukanyaporn02 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบสัมภาษณ์ ประเภทห้องเรียน ENGLISH PROGRAM Krusarun02 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนการสอบคัดเลือกความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ สำหรับผู้สมัครสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn02 weeks 3 days ago
ข่าวสารโรงเรียนการยื่นคำร้องขอรับเอกสาร ปพ.1 ปพ.7 และ Transcript ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 Krusarun02 weeks 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 ระบบ Portfolio Krusarun02 weeks 4 days ago
ข่าวสารโรงเรียนขั้นตอนการกรอกเอกสารใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 17 - 21 มีนาคม 2564 krukanyaporn03 weeks 9 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนกำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 krukanyaporn03 weeks 9 hours ago
ข่าวสารโรงเรียนข้อมูลการศึกษาต่อ jilapat03 weeks 1 วัน ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (คัดเลือกภายใน) Krusarun03 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนสรุปยอดผู้สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) krukanyaporn03 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Conversation) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Krusarun03 weeks 2 days ago
ข่าวสารโรงเรียนประกาศรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 Krusarun03 weeks 3 days ago

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
5 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th