สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา   กศ.บ.  ภาษาไทย
รายวิชาที่สอน      
 - ท32101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท32102 ภาษาไทยพื้นฐาน

2

ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา      - ค.บ.  ภาษาไทย
                        - ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
รายวิชาที่สอน       

 - ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน

3

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง   
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา     
- ศษ.บ.  ภาษาไทย
                        - ศษ.ม.  บริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน      

 - ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท30205 หลักภาษาไทย   
 - ท30206 พินิจภาษา

4

ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา      ค.บ.  ภาษาไทย
รายวิชาที่สอน       
 
- ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน

5

ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา      ค.บ.  ภาษาไทย
รายวิชาที่สอน       

 - ท33101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน

6

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ตำแหน่ง   
ครูชำนาญการ (คศ.2)
วุฒิการศึกษา     
ศษ.บ.  ภาษาไทย
รายวิชาที่สอน      
 
- ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน

7

ตำแหน่ง    ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา      ค.บ.  ภาษาไทย
รายวิชาที่สอน       
 
- ท22101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน

8

ตำแหน่ง    ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา      - ศษ.บ.  ภาษาไทย
                        - ศษ.ม.  บริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน       
 
- ท30201 ประวัติวรรณคดี
 - ท30202 ประวัติวรรณคดี

9

ตำแหน่ง    ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา       ศษ.บ.  ภาษาไทย
รายวิชาที่สอน       
 - ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน

10

ตำแหน่ง    ครู (คศ.1)
วุฒิการศึกษา      - กศ.บ. ภาษาไทย
                        - ศศ.ม.  ภาษาศาสตร์
รายวิชาที่สอน       
 
- ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท30203 การอ่าน คิด วิเคราะห์
 - ท30204 การอ่าน คิด วิเคราะห์

11

ตำแหน่ง    ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา      ศศ.บ. ภาษาไทย
รายวิชาที่สอน       

 - ท21101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท21102 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท20201  การเขียน

12

ตำแหน่ง    ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา      ค.บ.  ภาษาไทย
รายวิชาที่สอน       
 
- ท31101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท31102 ภาษาไทยพื้นฐาน

13

ตำแหน่ง    ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
วุฒิการศึกษา      - อ.บ.  ภาษาไทย
                        - ค.ม. บริหารการศึกษา
รายวิชาที่สอน       
 
- ท23101 ภาษาไทยพื้นฐาน
 - ท23102 ภาษาไทยพื้นฐาน

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th