สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ปีการ ศึกษา ๒๕๕๒ด.ญ.กมลรัตน์    มณฑาทิพย์  ม. ๓/๑ ด.ญ.ธมลชนก  สกุลดีมีเกียรติ  ม. ๓/๑รองชนะ เลิศอันดับ ๒ (เงินรางวัลคนละ  ๓,๐๐๐ บาท) การแข่ง ขัน “เกมส์ปุจฉาภาษาไทย  ประจำปี ๒๕๕๒ ของมูลนิธิอัญมณีและเครื่องประดับครูผู้ฝึกซ้อม  นางศุภลักษณ์   รัศมีแจ่ม

ด.ญ.พิมพ์พลอย  เพลงสันเทียะ  ม.๒/๑  ชนะเลิศ  (เกียรติบัตร)การแข่งขันร้องเพลงกล่อมเด็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ครูผู้ฝึกซ้อม นางบุญเรือน   ขาวมะณี

ด.ญ.พัทธมน  นาคะรัตน์    ด.ญ.สุวพัชร   ทรัพยัย    ด.ญ.วสุนันท์ ภูศรี  ม. ๓/๑ชนะเลิศ  (เกียรติบัตร) การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวศิริพร  เอกอุ
 
ด.ญ.ณัฐมน  พงศ์ไพโรจน์  ม. ๓/๒ ชนะเลิศ  (เกียรติบัตร)การแข่งขันอัจฉริยภาพภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ครูผู้ฝึกซ้อม นางกมลรัตน์  เซ่งลอยเลื่อน

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
3 + 17 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th