::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของคณะลูกเสือ-ยุวฯ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระบารมีในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี
คณะลูกเสือ-ยุวกาชาด โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ร่วมกันทำความสะอาด ห้องเรียน ห้องกลุมสาระ ห้องศูนย์วิชา และบริเวณโดยรอบในโรงเรียน
วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๗๐ ปีศรีแผ่นดินถิ่นสยาม

img
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
แบบประเมินกิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์


โครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ตาสับปะรด) รุ่นที่ ๙
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

 

การติดตามผลการสอบตรงโควตาของนักเรียนชั้นม.6 ปีการศึกษา 2558

Stdm6_Quota

โครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา


กิจกรรมค่ายคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559
ณ พุทธมณฑล  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

คณะครูและนักเรียนร่วมรับผู้แทนพระองค์ กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา

img

แกนนำ "KPN รักการออม"

img

การแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง

img
ตัวแทนนักเรียนชนะเลิศ การแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง

ภาพการดำเนินงานก่อสร้างห้องผลิตสื่อและมัลติมีเดีย

img

ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT

img

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
20 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th