::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2560


วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
กิจกรรมนี้เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ประชุมปฐมนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ


วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชุมปฐมนิเทศครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือเพื่อมีแนวปฏิบัติเดียวกัน และจัดบริหารบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน

ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงาน ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา กับอำเภอพุทธมณฑล


วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้นำตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงาน ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา กับอำเภอพุทธมณฑล
และกิจกรรมประชารัฐ ร่วมมือ ร่วมใจ กำจัดผักตบชวาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กับชมรมคนริมน้ำ
และกองสาธารณสุขฯคลองโยง

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการจัดหาเงินสวัสดิการของโรงเรียน


วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
โรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะครู ของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการด้านการจัดหาเงินสวัสดิการของโรงเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายคุณธรรม และเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แบบประเมินผลโครงการค่ายคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ ฯนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล
ระหว่างวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม - วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ลูกแก้วกาญจนาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาท
กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระราชทานนามอันเป็นมหามงคล
ต่อพสกนิกรในรั้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแม่บ้านและนักการ จำนวน 2 อัตรา

img
เอกสารประกาศรับสมัคร

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก


วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
การแสดงเพลงฉ่อยให้ข้อคิด เรื่องโทษของบุหรี่ โดยนักเรียนชุมนุม TO BE NUMBER ONE
และนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตนไม่สูบบุหรี่

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖


วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้เชิญผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
เข้าประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน มอบตัวนักเรียนและเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

 

ประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้เชิญผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
เข้าประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานของโรงเรียน
มอบตัวนักเรียนและเลือกตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

งานยานพาหนะ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน


วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
งานยานพาหนะ จัดประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียนโดยได้รับคำชี้แจงจาก เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อความเข้าใจตรงกันและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
1 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th