::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT ปีการศึกษา 2563


สมัครออนไลน์
คลิปแนะนำโครงการ
 

รายชื่อผู้สมัครสอบ ธรรมศึกษาชั้นเอก โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ปีการศึกษา ๒๕๖๓


        นักเรียนตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลของนักเรียนจากแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสอบธรรมศึกษาด้านล่างนี้
. รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นเอก
๒. รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นโท
๓. รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี
๔. แบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลการสอบธรรมศึกษา

ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา และการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงหอพัก
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
มัธยมศึกษาปีที่ 1 , 1(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 , 2(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 , 3(EP) มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4, 4(EP), 4(SMTE) มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 , 5(EP), 5(SMTE) มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 , 6(EP), 6(SMTE)

มัธยมศึกษาปีที่ 6

 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)  ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อกำหนดข้อตกลงความเข้าใจในการพัฒนาด้านวิชาการ งานวิจัย และบริการวิชาการ อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ฯลฯ ภายใต้เจตนารมณ์ที่สอดคล้องตลอดจนข้อตกลงความเข้าใจในหลักการต่าง ๆ ในรายละเอียดที่ได้จัดทำขึ้น โดย ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารตลอดจนคณาจารย์ นักเรียน และผู้ติดตาม  โดยมี นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ครั้งนี้ ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมมนตรี พจนกิจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มอบโควตาพิเศษเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับโรงเรียนเครือข่ายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในรอบที่ 1 ระบบ Portfolio : โครงการสำหรับครูแนะแนว และรอบที่ 2 ระบบโควตา โครงการพิเศษสำหรับครูแนะแนว


รายละเอียดประกอบการรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 โควตา (Download)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด งานแนะแนวโรงเรียน

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ด้วยความยินดียิ่ง


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

img
ตารางสอบ

รับสมัครนักเรียนทดสอบความรู้ วุฒิบัตร ICDL Workforce Basics

img
รายละเอียดการสอบ
แจ้งความประสงค์สมัครสอบ

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
14 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th