::คำขวัญของโรงเรียน:: รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ ......... ::คติพจน์พระราชทาน:: ปญฺญา ว ธเนน เสยฺโย ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์ ......... ::สีพระราชทาน:: สีเหลือง - ม่วง

เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานในทุก Browser แต่จะแสดงผลได้สมบูรณ์เมื่อใช้ Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer 7 ขึ้นไป ในการเข้าชม

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ลิงค์แนะนำมีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ งานคอมพิวเตอร์ ห้อง 1501 ชั้น 5 อาคารกาญจนภูมินทร์ kanjana@kjn.ac.th

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ปรับเปลี่ยนวันประกาศผล รายงานตัวและวันมอบตัวของนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ มาตรการแนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.1 (เรียงตามเลขประจำตัว)
2.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ ม.4 (แยกตามประเภท)
3. นักเรียนต้องจำลำดับที่ในห้องสอบ และเลขประจำผู้เข้าสอบ เพื่อใช้ในการระบายกระดาษคำตอบ
4. ผู้เข้าสอบจะได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ในวันที่สอบ
5. กรณีที่พบว่าคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล และประเภทที่สมัครไว้ ผิด ไม่ถูกต้อง
    ให้นักเรียนแจ้งที่กรรมการคุมสอบในแต่ละห้องในวันที่เข้าสอบ เพื่อดำเนินการแก้ไข
6.  ตัวอย่างการระบายกระดาษคำตอบ
(ใช้ดินสอ 2B ขึ้นไปเท่านั้น)

เตรียมตัวอย่างไร : วันสอบคัดเลือก

สรุปยอดผู้สมัครเข้าเรียนปีการศึกษา 2564 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

กำหนดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (คัดเลือกภายใน)

บันทึกข้อความขอสละสิทธิ์แผนการเรียน
ส่งบันทึกข้อความขอสละสิทธิ์แผนการเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 ระบบ Portfolio


1. รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามสถาบันจากมากไปหาน้อย
2. รายละเอียดโควตา/โครงการ/ทุน
3. รายชื่อคณะ/สำนักวิชาที่นักเรียนได้รับการคัดเลือก
4. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเรียงตามห้อง 1 - 11
5. ภาพรวมทั้งหมด

ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เรื่อง การเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


1. เอกสารแนบประกาศการเปิดสถานศึกษา
2.
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (Covid) จังหวัดนครปฐม

ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกและการจัดลำดับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (ประเภทการคัดเลือกภายในโรงเรียน)


การคัดเลือกแผนการเรียนผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนพื้นที่เสี่ยง
แบบบันทึกข้อความขอสละสิทธิ์การเลือกแผนการเรียน (Word) (PDF)

หากนักเรียนประสงค์สละสิทธิ์ไม่เข้าคัดเลือก ให้ส่งบันทึกข้อความที่กลุ่มบริหารวิชาการ
หรือสแกนเอกสาร ส่ง e-mail : academic@kjn.ac.th และไม่ต้องเข้าคัดเลือกในวันที่ 11 มีนาคม 2564

ข่าวสารล่าสุด

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
2 + 18 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th