สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ห้องเรียน VDO OnDemand


ห้องเรียนVDO OnDemand
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
******************************
<<กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ>>


ครูอิสรา ธริญาติ   สื่อการสอนภาษาจีน


ครูอิสรา ธริญาติ  สื่อการสอนภาษาจีน เรื่อง NIce to miss you
1


<<คอมพิวเตอร์>>


ครูพรรณวลี  ภู่พันธ์  สื่อการสอนเรื่อง Hardware
dao


ครูพรรณวลี  ภู่พันธ์  การใช้ปรแกรม Photoshop การตัดภาพที่มีพื้นหลังสีขาว
2


ครูศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี  สื่อการสอน เรื่อง Infographics ตอนที่ 1
kad


ครูศรีสกุล  วิบูลย์วงศรี สื่อการสอน เรื่อง Infograhics ตอนที่ 2
2

 ครูกัญภร  แสงมณี   สื่อการสอน เรื่อง EXEL
jan


ครูอุษณ๊ย์  น้อยศรี  สื่อการสอนเรื่องภาษา C 
nok 


ครูปุณรดา นิพิวรรณ์  สื่อการสอน เรื่อง CSharp
kae


 <<กลุ่มสาระภาษาไทย>>
 


ครูดาวรุ่ง  เถียรทวี  สื่อการสอน เรื่อง เห็นแก่ลูก
daorung


<<กลุ่มสาระคณิตศาสตร์>>


ครูกมลชนก ภาคภูมิ  สื่อการสอน เรื่อง กราฟของฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล

nong
กราฟของฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ตอนที่ 1
กราฟของฟังก์ชั่นเอกซ์โพเนนเชียล ตอนที่ 2


<<กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี>>


ครูอรทัย  เลิศวัฒนนนท์ สื่อการสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
1


*****************

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
7 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th