สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 1 guest กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสนุกคิด...คณิตช่วยได้สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์

         วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมค่ายสนุกคิด...คณิตช่วยได้สำหรับนักเรียนห้องเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

กิจกรรมส่งเสิรมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์

คลิก..สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์

บทความลงวารสารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มศว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)


ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเขียนบทความที่นี้!!

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดอบรมเวทคณิตซึ่งเป็นวิธีการคิดเลขอย่างรวดเร็วของชาวอินเดียให้กับนักเรียน


วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
จัดอบรมเวทคณิตซึ่งเป็นวิธีการคิดเลขอย่างรวดเร็วของชาวอินเดีย ให้นักเรียนที่สนใจ

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมค่ายเวทคณิต 9 ก.พ. 2561

img
สมัครออนไลน์ คลิก
 

รางวัลสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษา ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ
ปีการศึกษา 2559 ด้านการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ระดับชมเชย
img
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เข้ารับโล่จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 28 พ.ย.

ประเมินเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รอบที่ ๒


ประเมินเชิงประจักษ์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รอบที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ศึกษาดูงานต่างประเทศ

กิจกรรมแสดงความยินดีในโอกาสที่ครูได้ทุนศึกษาดูงานต่างประเทศ

 

กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

ผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการ กิจกรรมธนาคารโรงเรียน

ร่วมคิด ร่วมสนุกกับคณิตศาสตร์

2 เวลา 12.20 น. - 13.10 น. (คาบชุมนุม)
- การแข่งขันหมากล้อม (โกะ) ห้อง 1510
- การแข่งขันซูโดกุ (Sudoku) ห้อง 1511
- การแข่งขันหมากรุกและหมากฮอส ห้อง 1513
- การแข่งขันเกมต่อเลขคำนวณ (A-math) ห้อง 1514
- การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ห้อง 1612
- การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ห้อง 1614

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
14 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th