สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มีสมาชิก ผู้ใช้ 0 คน และผู้เยี่ยมชม 0 guests กำลังออนไลน์

ระบบผลการเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน

งานสารบรรณ

sarabun

เอกสารวิชาการ

download

ห้องส่งเสริมความเป็นเลิศ

ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Conversation) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


บทเรียนออนไลน์
ห้องเรียนออนไลน์ (Google Meet)

**ให้นักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนออนไลน์ผ่าน Google Meet กับครูผู้สอนให้ตรงตามตารางสอน
**กรณีระบบแจ้งเตือนว่ารหัสการประชุมไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนตรวจสอบว่า
ได้ log-in ด้วยอีเมลล์ที่ทางโรงเรียนออกให้หรือไม่

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) สนามสอบโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)


รายละเอียดการสอบและใบสมัคร
ใบสมัครสอบออนไลน์
 

ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มวิชา English Conversation

ห้องเรียนออนไลน์กลุ่มวิชา English Conversation
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ทุกแผนการเรียน
 
YEAR CLASS PROGRAM MODULE 1
M1 1/1 - 1/10 ISP2 LEVEL 1 https://forms.gle/fwbkPQdiaryAFySm7
  1/1 - 1/10 TCP LEVEL 4 https://forms.gle/oYX1j6yg6LYh6SdS7
M2 2/1 - 2/10 ISP2 LEVEL 2 https://forms.gle/jq1cdKHmQfovj2PD6
  2/1 - 2/10 TCP LEVEL 5 https://forms.gle/39LKKNcmcTGHF3R57
M3 3/1 - 3/10 ISP2 LEVEL 3 https://forms.gle/mREA6qVN641mC7By7
  3/1 - 3/10 TCP LEVEL 6 https://forms.gle/m6dbcZyJgUSCGCUa9
M4 4/1 - 4/10 ISP2 LEVEL 4 https://forms.gle/p8QuTyDBdVcAZA3G9
  4/1 - 4/10 TCP LEVEL 7 https://forms.gle/7thHuWWQtnQ9x6Lj8
M5 5/1 - 5/10 ISP2 LEVEL 5 https://forms.gle/ebz3na4ig8Hf4g4u9
  5/1 - 5/10 TCP LEVEL 8 https://forms.gle/6KQxq4ryKKXmarXP8
M6 6/1 -6/2 AYS https://forms.gle/r8GdwbEmkcguRJPc8
  6/3 - 6/10 ISP2 LEVEL 6 https://forms.gle/DjjZHxufdiyN4p1X8

 

แบบลงทะเบียนเลือกเรียนภาษาที่ 3 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 - 4/6 (ทุกคน) เปิดรับลงทะเบียน วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.20 น.


 

ผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562

        วันที่ 19 มกราคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ –ภาษาฝรั่งเศส ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 คน รวม 41 คน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้าสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนสามารถสอบผ่าน DELF ระดับ A1 จำนวน 34 คน และ DELF ระดับ A2 ผ่าน 2 คน ครูผู้ดูแลนักเรียน ครูณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง และครูธิติมา ปลายเนตร

เอกสารแนบผลการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF ตามมาตรฐานยุโรป CEFR

รับรางวัลชมเชย ๒ รายการ จากการเข้าร่วมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส (la fête annuelle) ธีม « Il était une fois... » หรือ "กาลครั้งหนึ่ง..." ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

HOCHIMIN - Can Tho ViETMNAM

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ และกำหนดการสอบระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

* ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ใช้งานแต่ละราย ความคิดเห็น ข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่แสดงออกหรือจัดทำโดยบุคคลที่สาม รวมถึงผู้จัดทำข้อมูล หรือผู้ใช้งาน ต้องเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนทั้งหมดรวมทั้งทางกฏหมาย ผู้ดูแลไม่มีความจำเป็นต้องรับรองหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลเหล่านั้น

* โปรดเคารพทรัพย์สินทางปัญญาและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลและรูปภาพทุกครั้ง

 

ล็อกอิน

CAPTCHA
การตรวจสอบนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านเป็นมนุษย์ที่ใช้งาน ไม่ใช่โปรแกรมที่เขียนขึ้น
10 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

งานวิจัยทางการศึกษา

img

Teacher E-Portfolio

img

VDO Ondemand

โรงเรียนมาตรฐานสากล

ระเบียบการขอหนังสือรับรอง

book

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

img
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 299 หมู่ 5 ถนนศาลายา - บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
Tel:  02-4313725, 02-4313614   fax: 02-4313615
E-mail : kanjana@kjn.ac.th